Nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Občanský spolek Triangl Markvartice se snaží oživit společenské dění v obci.
Ochrana přírody a krajiny
Pořádání a propagace kulturních, turistických a vzdělávacích akcí
Brigády, výlety, turnaje, koncerty
Propagace aktivit spolku (webové stránky, tištěný občasník, okresní tisk)

Triangl Markvartice, z. s.

djObčanský spolek Triangl Markvartice, z. s., má za cíl pořádání akcí pro různé skupiny obyvatel nejen z obce Markvartice. Jedná se předevšímo akce v oblasti ochrany přírody a krajiny, kultury, turistiky a sportovních aktivit.

e-mail: info@triangl-markvartice.cz
Get Adobe Flash player
triangl - TRIANGL MARKVARTICE z.s.
triangl

triangl

úterý, 01 prosinec 2015 07:01

Adventní koncert

V neděli 6. prosince od 18 hodin pořádáme v kostele sv. Martina z Tours v Markvarticích adventní koncert.
Zpívá Ondřej Dvořák, kterého na nově zrekonstruované varhany doprovodí Jiří Svoboda.

pondělí, 23 listopad 2015 20:44

Výroční členská schůze

V sobotu 28.11. se od 18:00 h koná na sále Óčka spolková výročka.
Program:
1. Zhodnocení uplynulého roku (a že toho máme ;-))
2. Nejbližší období = prosinec
3. Začátek příprav organizace Masopustní zábavy
4. Volná zábava - bohaté občerstvení zajištěno

pondělí, 02 listopad 2015 20:07

Slavnostní otevření trianglu pro veřejnost

V sobotu 31. října se konalo slavnostní otevření trianglu pro veřejnost. Přípravy probíhaly doslova do poslední chvíle. Dokončovací práce na trianglu a směrovnících končily za tmy v neděli 25. října. Další brigáda proběhla ve středu 28. října - trochu jsme po dohodě se správcem lesa zvětšili výhledovou hranu vykácením několika stromků. Na oplátku půjdeme v blízké budoucnosti v případě potřeby vysadit stromy v jiné lokalitě obecního lesa. V pátek mělo původně následovat pouze vyzdobení trianglu před slavností. K našemu překvapení jsme ale zjistili, že byla zorána přístupová cesta a tudíž jsme narychlo museli upravit cestu jinou - především ji zbavit některých pařezů, aby nedošlo k poškození vozidel, která na slavnost přivezou občerstvení a kapelu. Vše se nakonec díky hektickému úsilí Honzy a Jindry včas stihlo.

Za naše snažení jsme byli v sobotu odměněni nádherným slunečným počasím. Přípravy na místě začaly již po poledni. Bylo nutné přivést občerstvení, připravit ohniště. Když dorazila posádka vozu obsluhující dron (video z akce máme slíbeno do dvou týdnů) a vzápětí i kapela, bylo vše připraveno k zahájení oslav. Chvíli jsme počkali na opozdilé návštěvníky, kteří přicházeli nejen od Markvartic, ale také z Bukoviny a Horních Habartic. Další návštěvníci dorazili z Děčína, Benešova n. Pl. a České Kamenice. Krátce po 14. hodině se moderátor Vojta Hodboď ujal slova a zahájil oficiální část sobotních oslav. Nejprve promluvil Radomír Tulka, předseda Trianglu, který krátce zhodnotil "cestu" od založení spolku k dokončení samotné stavby obnoveného trianglu. Poté se ujal slova Tomáš Renka, starosta Markvartic, který poděkoval členům Trianglu za jejich aktivitu a přislíbil i nadále vstřícnost vedení obce při další činnosti spolku. Nakonec Petr Šabaka posvětil triangl. Z oficiální části zbývalo ještě přestřižení pásky, kterého se ujali vedle starosty dva nejstarší členové Trianglu - Václav Zákravský a Jaroslav Bednář. Pak už následovala volná zábava, při které všem přítomným zpříjemnila odpoledne výbornou hudbou kapela DIXI DC.

Všichni příchozí byli "označeni" samolepkou s fotografií trianglu a pořadovým číslem. Takže jsme získali přesný přehled o počtu návštěvníků - i když to z fotografií tak nemusí vypadat, sešlo se celkem 197 lidí, čtyři psi, maxipes Adéla a dva koně. Několik návštěvníků se na akci sice ocitlo náhodou, když šli nevěříce vlastním uším za hudbou linoucí se "z lesa", všichni však byli mile překvapeni, když zjistili, co se děje.

Reakce jednoho z náhodných návštěvníků vystihuje pocity přítomných:

"Tak tohle bylo SUPER!! Ještě se mně nestalo, aby mně při hledání kešky vyhrávala živá džezová kapela!! Rozhled z vrcholu je prostě nádherný. Moc se mně tu líbilo."

Nové stromořadí spojuje Markvartice se Starou Oleškou.

Občanský spolek Triangl Markvartice získal v létě od Nadace Partnerství grant na výsadbu 50 ovocných stromů podél znovuobnovené obecní cesty mezi Markvarticemi a Starou Oleškou. Samotné výsadbě stromořadí dlouhého 500 metrů předcházely podrobné přípravy. Kvalitní a přitom cenově výhodnou sadbu jsme získali z ovocnářské školky v Klášteře, o které jsme měli kladné reference i od jiných odběratelů. Předem jsme si připravili veškerý potřebný materiál (opěrné kůly, svlaky, pletivo, nátěr, hnojivo, upevňovací pásky, spojovací materiál) i nářadí. Poctivá a podrobná příprava akce se vyplatila - sázení pak probíhalo rychle a bez komplikací. V sobotu 24. října se sešlo téměř 30 lidí nejrůznějšího věku. Počasí i přes ranní chlad celkem přálo. Přestože se většina z brigádníků podílela na podobné akci poprvé, proběhla celá výsadba hladce a rychle - v poledne bylo hotovo. V současné době je ještě nutné vyrobit a instalovat informační tabuli a také každý stromek bude v nejbližší době doplněn cedulkou s informací o daném druhu. Kromě grantu v hodnotě 25.500,- Kč jsme na výsadbu přispěli několika tisíci ze spolkové pokladny, dopravní techniku poskytla obec Markvartice. Doufáme, že tato cesta bude hojně navštěvována jak pěšími, tak i cykloturisty.

Tento projekt byl vytvořen z veřejné sbírky Nadace Partnerství.

Radomír Tulka, předseda spolku

 


 

Zveme širokou veřejnost na oficiální otevření trianglu, které se koná tuto sobotu 31.října od 14:00 h ve Vysokém lese. Zajištěno bude pivo a svařák, buřty (vlastní) lze opéci na připraveném ohništi. Při příznivém počasí zahraje kapela DIXI DC. 
Akce se koná za každého počasí.

Jak na Triangl:

Z Markvartic - od Mateřské školy na rozcestí a dle rozcestníku do sedla mezi kopci Veselka a Vysoký les a odtud 1km vpravo po značené pěší stezce.

Z Kerhartic - vpravo přes potok (šipka na Ranč Radana) kolem kopce Veselka do sedla a pak po pěší značené stezce.

Z Malé Bukoviny - po značené cestě (koňská cesta) od rybníčku směrem na Vysoký les > cesta k trianglu je označena šipkou na kraji lesa (odtud ještě cca 500m). 

 

 

        

čtvrtek, 15 říjen 2015 19:07

Výsadba ovocného stromořadí

Zveme všechny naše členy i další obyvatele Markvartic k pomoci při výsadbě ovocného stromořadí podél znovuobnovené obecní cesty na Olešku. Tato výsadba probíhá díky finančnímu grantu, který jsme získali od Nadace Partnerství.
Termín:  sobota 24. října
Sraz brigádníků v 8 hodin 
za železničním přejezdem u panelové cesty, která navazuje na místní cestu vedoucí od Hladíkových.
Sebou rýč, lopatu a hlavně chuť do práce.

V neděli 4. října jsme měli naplánován pěší výlet na Olešku. Nakonec se za slunného počasí sešlo 14 lidí a 3 psi. Společně jsme prošli obecní cestu, která byla v minulých dnech v rámci pozemkových úprav vytyčena. Při procházce jsme si tak mohli vyznačit místa, kam budeme koncem října sázet ovocné stromořadí, na které jsme v létě získali grant z Nadace Partnerství. Nakonec jsme došli až do Olešky, kde jsme se v místním hostinci občerstvili a nabrali síly na zpáteční cestu. Tato trasa je vhodná jak pro pěší, tak pro cykloturisty.

neděle, 04 říjen 2015 16:53

Dodělávky na trianglu

V sobotu 3. října jsme se sešli na další brigádě. Hlavním cílem byly dodělávky na trianglu - instalace podlahy vyhlídkové plošiny, žebříku a zábradlí. Všichni zúčastnění si určitě mysleli, že budeme brzy po poledni se vším hotovi. Nakonec to ale byla nejdelší brigáda - muselo se neustále rozměřovat a rozmýšlet, aby vše správně vyšlo. Zatímco někdo dumal nad tím, jak správně sestavit zbylé části trianglu, ostatní brigádníci zatím dělali další nutné práce, které ale ve fotogalerii nejsou - betonování zbylých směrovníků, úklid starých oplocenek, vyčištění lesa kolem trianglu od volně ležících klád, úprava terénu kolem trianglu. Odjížděli v 17:30 hodin s tím, že nám ještě zbývá připevnit šest kulatin jako zábradlí kolem vyhlídkové plošiny. 

středa, 30 září 2015 19:42

POZNÁVACÍ VÝLET

Poslední zářijovou sobotu jsme uspořádali výlet do oblasti Jablonného v Podještědí. Výlet byl určen pro markvartickou veřejnost a záměrně byl jeho program zvolen tak, aby byl nezávislý na počasí a současně i dostupný pro každého bez rozdílu věku. Od budovy OÚ jsme vyjeli již v 8 hodin, neboť program byl časově celkem náročný. Nejprve jsme navštívili zámek Lemberk, známý i z několika pohádek. Kromě spousty informací zámecké průvodkyně o historii, změnách v jeho velikosti a vzhledu,  jsme mohli průběžně sledovat i vývoj zařízení interiéru šlechtických sídel během několika století. Z Lemberka jsme se přesunuli přes místní část Markvartice do centra Jablonného v Podještědí, kterým nás provedl pan Martin Aschenbrenner, jež se dlouhodobě zabývá historií Českolipska. V Bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy zrovna probíhala mše, takže jsme si mezitím prošli město a seznámili se s jeho dalšími významnými objekty. Někteří nadšenci dokonce zdolali i 176 schodů vedoucích do věže bývalého kostela Narození Panny Marie. Odměnou za tento výkon jim byl krásný výhled do širokého okolí. Odtud jsme došli k zámku Nový Falkenburk. Na zpáteční cestě jsme stihli prohlídku interiéru Baziliky, ze které zrovna vycházel bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Oběd jsme měli zajištěn v Rynolticích, odkud jsme se přesunuli k PP Bílé kameny. Vycházkovým tempem  jsme došli až k těmto zajímavým skalním útvarům, některým turistům se podařilo překonat strach z výšek a vyšplhali se až do nejvyšších skalních partií. Pak nás čekal pouze krátký přejezd do Pivovaru Cvikov, kde nás s historií a technologií výroby piva seznámil průvodce. Součástí prohlídky byla i ochutnávka ležáku natočeného přímo ze sklepního tanku. Do Markvartic jsme přijeli v 18:30 hodin - sice unavení, ale s pocitem, že jsme si den příjemně užili. Podrobnější informace o výletu a navštívených objektech budou v dalším čísle spolkového Občasníku, který vyjde kolem vánoc. Zatím můžete nahlédnout do fotogalerie. http://triangl-markvartice.cz/fotogalerie/vylet-lemberk-jablonne-v-p-bile-kameny?page=5#category 

úterý, 29 září 2015 17:55

Brigáda a pěší výlet

1. Brigáda - dokončovací práce na trianglu (žebřík, plošina, zábradlí, zbylé směrovníky)
                   - sobota 3. října, sraz v 9:00 h u Kopeckých

2. Pěší výlet - neděle 4. října, sraz ve 14:00 h na křižovatce u Hladíků
                      - projdeme si obnovenou obecní cestu, podél které budeme některou z říjnových sobot sázet ovocné stromořadí
                      - občerstvení v restauraci v Olešce

BUĎ FANOUŠEK

KALENDÁŘ AKCÍ

prosinec 2018
Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

CO NÁS ČEKÁ

24.12.- pondělí - [15:00 - 17:00]
Vánoční zpívání u kaple
31.12.- pondělí - [13:00 - 18:00]
Silvestrovský výšlap na Triangl
02.03.- sobota - [20:00 - 23:59]
Masopustní zábava

PANORAMA

streetview_markvartice