Nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Občanský spolek Triangl Markvartice se snaží oživit společenské dění v obci.
Ochrana přírody a krajiny
Pořádání a propagace kulturních, turistických a vzdělávacích akcí
Brigády, výlety, turnaje, koncerty
Propagace aktivit spolku (webové stránky, tištěný občasník, okresní tisk)

Triangl Markvartice, z. s.

djObčanský spolek Triangl Markvartice, z. s., má za cíl pořádání akcí pro různé skupiny obyvatel nejen z obce Markvartice. Jedná se předevšímo akce v oblasti ochrany přírody a krajiny, kultury, turistiky a sportovních aktivit.

e-mail: info@triangl-markvartice.cz
Get Adobe Flash player
Alice Mitrušková - TRIANGL MARKVARTICE z.s.
Alice Mitrušková

Alice Mitrušková

pátek, 12 leden 2024 05:13

Masopustní veselice

středa, 06 prosinec 2023 15:23

První prosincový víkend

Minulý víkend byl pro většinu členů Trianglu příjemně náročný. V sobotu jsme měli v kabinách TJ Výroční členskou schůzi, na které jsme nejprve zhodnotili naši bohatou činnost v roce 2023 a poté jsme si řekli o akcích v roce 2024, které již mají pevný termín. Následovala diskuze a volná zábava doplněná konzumací pestrého občerstvení. Atmosféru zpříjemnila živá produkce dvou harmonikářů, takže došlo i na tanec :-)

V neděli jsme po pěti letech opět pořádali Adventní koncert v kostele sv. Martina. Zpříjemnit předvánoční období přijel pěvecký soubor Bel Canto z Ústí nad Labem, který u nás vystoupil již v letech 2018 (koncert) a 2019 (Vánoční hra). V akusticky skvělém prostoru si všichni přítomní, i přes nízkou teplotu, koncert užili. (foto ve fotogalerii)

úterý, 05 prosinec 2023 05:22

Říjnové brigády

V době současného zimního počasí přinášíme lehce opožděně zprávu o naší činnosti ve sluncem zalitém říjnu. V sobotu 14. října jsme se sešli ve stromořadí podél cesty na Olešku, abychom před zimou upravili okolí stromků. Likvidovali jsme trávu a plevel v nejbližším okolí stromků a prořezávali jsme přerostlé roští. V zadní části stromořadí u Olešky jsme mulčovali vegetaci podél cesty, aby terén lahodil oku kolemjdoucích. V nádherném počasí jsme si kromě práce užili i krásných výhledů. Při návratu jsme ještě stačili vyčistit a upravit hřiště na pétanque - odstranili jsme plevel a spoustu kamení, které se na hřiště, asi z nudy, naházelo. O týden později ještě Honza s Karlem umístili turistický rozcestník u jedné z přístupových cest na vycházkový okruh. (foto ve fotogalerii)

pondělí, 13 listopad 2023 05:54

Adventní koncert 2023

Společně s pěveckým spolkem BEL CANTO vás zveme na adventní koncert do markvartického kostela sv. Martina. Koncert se koná první adventní neděli 03.12.2023 od 16 hodin. Těšíme se :-) 

úterý, 07 listopad 2023 05:38

Vandalismus

Zatímco někteří lidé se snaží zvelebovat prostředí, ve kterém žijeme (v obci i okolí), najdou se bohužel i tací, kterým zřejmě dělá dobře, když občas něco zničí. Nejedná se o jednorázový úlet, ale o opakované projevy vandalismu a primitivního chování. Máme ještě v živé paměti devastaci nového stromku u kabin v době „Čarodějnic“. Ve stejnou dobu asi jiná partička mentálně zaostalých jen tak z plezíru ničila posezení a některé stromky na vyhlídkové plošině ve Vysokém lese - „silní“ chlapci si asi dokazovali svou pochybnou mužnost. Koncem léta zase došlo k poničení lavičky u farského rybníčka a stolku v posezení nad pískovnou. Tentokrát místo sekyr používali nedospělci oheň. Kromě této škody po sobě zanechali i spoustu odpadků. Asi lze těžko pochopit, co tyto jedince k dané činnosti pudí. Především jde o neúctu k práci jiných. Podobné projevy pak berou ostatním chuť a energii do oprav následků jejich řádění.

úterý, 07 listopad 2023 05:28

Turistický výlet na Kutnohorsko

Koncem září již několik let pořádáme pro veřejnost turistické výlety po zajímavých oblastech místech. Letos jsme v Den české státnosti vyrazili na Kutnohorsko, které nenabízí jen všeobecně známé centrum města Kutná Hora, jenž je právem zařazeno na seznamu světového kulturního dědictví Unesco. V rámci jednodenního výletu jsme stihli navštívit také některá z řady turisticky zajímavých míst v okolí. Vzhledem ke vzdálenosti a nabitému programu jsme vyrazili od budovy OÚ již v 6:45 h, tedy ještě pár minut před východem Slunce. První zastávkou byl zámek Kačina, který je skutečnou klasicistní perlou. Zámek s rozsáhlým parkem v anglickém stylu nechali vybudovat v 18. st. zástupci starého českého šlechtického rodu Chotků. Po občerstvení v zámecké kavárně a prohlídce parku jsme popojeli ke Kostelu sv. Jakuba v obci Jakub. Jedná se o stavbu ze 12. století, která nemá v Čechách obdoby. Svěcení kostela se podle dobových pramenů účastnil tehdejší český král Vladislav II. s královnou Juditou. Stavba je pozoruhodná zvláště nejrozsáhlejším zachovalým souborem románské plastiky v Čechách a patrně nejstarším zobrazením českých zemských patronů. Poté jsme se opět jen o pár kilometrů přesunuli k rozhledně Havířská Bouda na vrcholu Kaňk. Zajímavostí této stavby je možnost využít výtah a ve vyhlídkové časti se občerstvit v kavárně. Když jsme se z rozhledny pokochali panoramaty v okolí Kutné Hory, začali jsme s prohlídkami objektů s mezinárodním věhlasem. Nejprve jsme si v Sedlci prohlédli Katedrálu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele, která je první stavbou katedrálního typu na území Čech a Moravy. Na její podobě se významně podílel proslulý Jan Blažej Santini - Aichel. Pěšky jsme se přesuli k nedaleké Kostnici, která je podzemní kaplí hřbitovního Kostela Všech svatých. Po morové ráně r. 1318 zde bylo pochováno na 30.000 zesnulých, dalších 10.000 mrtvých pojal hřbitov během husitských válek. 

Po obědě v restauraci Dačický, pojmenované podle nejslavnějšího kutnohorského rodáka Mikuláše Dačického z Heslova (narodil se ve vedlejším domě), jsme vyrazili kolem barokní Jezuitské koleje k hlavní dominantě města, kterou je monumentální Chrám svaté Barbory, klenot pozdní gotiky a jedna ze čtyř staveb katedrálního typu v středních Čechách. Po společné prohlídce jsme měli individuální rozchod, který každý trávil dle vlastního uvážení. Někdo se snažil navštívit ještě aspoň nějakou další pamětihodnost (Vlašský dvůr, kostel sv. Jakuba Staršího), jiní jen tak courali uličkami historického centra nebo využili některou z bohatých nabídek na občerstvení. Domů jsme se vrátili téměř hodinu po západu Slunce. Věkový rozptyl účastníků byl 9 - 83 let, všichni putování zvládli - sice unavení z náročného dne, ale zároveň spokojení s tím, kolik zajímavých míst jsme za pouhý den viděli. Protože v obecním Zpravodaji byly fotografie z výletu minimalizovány, můžete si výběr prohlédnout v naší fotogalerii. Velké poděkování patří předsedovi Radkovi, který nám výlety plánuje a celý den provází.

 

 

úterý, 07 listopad 2023 05:27

Oslava 100 let KTČ v Markvarticích

Po srpnovém šoku jsme v září opět restartovali naši činnost. Napilno měl zejména Honza Kopecký, který se „nevlastní vinou“ stal doslova hlavním pořadatelem oslav „100 let od založení KČT na Děčínsku“. Vedoucí KČT se po loňské návštěvě vyhlídkové plošiny ve Vysokém lese rozhodli, že letošní výroční oslavu uspořádají právě v Markvarticích. Vzhledem k tomu, že se jedná o lidi, kteří toho spoustu procestovali, jejich rozhodnutí bereme jako poctu pro naši obec. Protože členové Trianglu přislíbili pomoc při zajištění akce a chtěli jsme obec prezentovat v nejlepším světle, museli jsme předem doladit spoustu „detailů“ → renovace značení na turistických okruzích, výroba a instalace kruhového stolu v místě dřívějšího ohniště na vyhlídkové plošině, posekání bujné vegetace u turistických směrovníků. K tomu ještě Honza zajišťoval občerstvení. Původně měla být centrem oslav oblast vyhlídkové plošiny, ale vzhledem k aktuální situaci došlo ke změně. Poté, co pan starosta turistům ochotně zapůjčil sál OÚ, stal se ústředním místem celé akce prostor mezi OÚ a kabinami. Po ranním srazu nejprve účastníci (téměř 90 z celého okresu) vyrazili na komentovanou prohlídku zdejší chlouby = zrekonstruovaného kostela sv. Martina. Poté se vydali dle vlastní úvahy na některý z turistických okruhů, jež jsme vyznačili v minulých letech v okolí obce. Když se turisté vrátili do obce, měli již připraveno občerstvení. Následoval oficiální program na sále a po něm zpříjemnila den přítomným děčínská kapela Countrybus. Příprava celé akce stála především Honzu a jeho rodinu velké úsilí, pomohli i další členové Trianglu. Naší odměnou byly spokojené reakce přítomných. Jsme rádi, že turisté byli s organizací a průběhem akce spokojeni → podrobnou zprávu v Turistickém magazínu najdete na   https://www.turisticky-magazin.cz/turistika.php?id_cl=744&fchange=open#1

čtvrtek, 24 srpen 2023 09:44

Výlet pro všechny - veřejnost

!! obsazeno !!

Turistický výlet na Kutnohorsko 28. 9. 2023 (čtvrtek)

a) Cena - 600 Kč

b) Termín přihlášení = co nejdříve

c) Program - start již v 6:45 h od OÚ

                  - pěší procházka - zámecký park Kačina = 1,8 km (naučná stezka) 

                  - samotný zámek nenavštívíme, pouze obejdeme + venkovní foto

                  - zvenčí románský Kostel sv. Jakuba (část obce Církvice) = nejrozsáhlejší soubor

                  románských plastik v ČR

                  - rozhledna Havířská Bouda na vrcholu Kaňk - dole restaurace, na rozhledně kavárna

                  (140 schodů a také výtah, bude-li v provozu ) = individuální občerstvení a kochačka

                  - Sedlec (část KH) - Chrám Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele

                  - Kostnice

                  = Unesco

                  - KH - oběd v restauraci Dačický (rezervace od 13:30 h)    

                  - po obědě společná procházka centrem (1,1 km, lze individuálně) 

                  = Kostel sv. Jakuba, Dům U tří Králů, Vlašský dvůr, Jezuitská kolej, Chrám sv. Barbory

                  - individuální rozchod - k vidění je toho spousta, občerstvení také

                  - čas domluvíme až na akci

                  - návrat do M cca ve 21 h

d) Oběd → výběr nahlásit nejpozději do 15. září

1. Svíčková hovězí pečeně, houskové knedlíky

2. Moravské uzené, špenát, bramborové špalíčky

3. Pečená krůtí prsa, grilovaná zelenina, pečené brambory

 

e) Kontakt Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

sobota, 19 srpen 2023 18:13

Vyhlídka Triangl demontována

Ve čtvrtek po obědě jsme demontovali a rozřezali dřevěnou vyhlídku ve Vysokém lese. V dohledné době ještě zrušíme ohniště, místo něho instalujeme stůl na studené občerstvení. Kruhové sezení a přístřešek zůstávají zachovány. Nadále platí zákaz rozdělávání ohně v celé lokalitě. Dále se již až do uzavření vyšetřování nehody nebudeme veřejně vyjadřovat.

 
 
pondělí, 10 červenec 2023 04:38

Naše činnost duben - červen

Po březnovém sázení stromků jsme v dalším období kromě pravidelných pracovních středečních schůzek a svozu odpadků od přístřešku na vyhlídkové plošině absolvovali řadu dalších akcí, jejichž přehled uvádíme:

 Duben: a) 06.04. → Brigáda (příprava dřeva, úklid kolem ohniště a v přístřešku)

               b) 10.04. → Velikonoční výšlap (nejmladší účastník ve věku 3 měsíce a 21 dní :-) )

               c) 29.04. → Pétanque → turnaj vzhledem k dešti nemohl být dohrán

               d) 30.04. → opět se předvedli mentálně zaostalí a alkoholem posilnění vandalové v oblasti

                               vyhlídkové plošiny (plno odpadků, usekaný strom, rozbité sezení u ohniště)

 

Květen → 01.05. cyklovýlet

 

Červen: a) 02.06. někteří členové spolku se podíleli na organizaci Noci kostelů 

              b) 26.06. Brigáda = obnova značení na modrém okruhu

              c) 28.06. Brigáda   - sekání + úklid trávy, řezání + úklid dřeva

                                                 - sekání trávy kolem laviček na kraji lesa (k Bukovině, nad Skalkou)

              d) 30.06. Slunovrat na Trianglu - kromě místních dorazili i dva turisté z Drážďan

 

ZačátekPředchozí12345678910NásledujícíKonec
Strana 1 z 23

BUĎ FANOUŠEK

KALENDÁŘ AKCÍ

květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

CO NÁS ČEKÁ

Žádné události

PANORAMA

streetview_markvartice